دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی استفاده از استعاره جان‌بخشی به اشیا (تشخیص) در ضرب‌المثل‌های دزفولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

فرزانه سرلک؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ آزاده شریفی مقدم


2. کارآوا (کاردَنگ)های فرهنگ بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

روح الله کریمی نورالدین‌وند کیارسی


3. بررسی نقش زنان مبارز در تحولات سیاسی عصر قاجار(مطالعه موردی بی بی مریم بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

حاتم موسایی


4. تصویرسازی شخصیت‌های کودک و جوان در قصه‌های عامۀ رایج در فرهنگ بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

علیرضا سلطانی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ سجاد نجفی بهزادی


5. جلوه‌های پایداری در اشعار بختیاری (با تأکید بر اشعار حماسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

طوبی اورک؛ اسماعیل صادقی


شماره‌های پیشین نشریه