بازشناسی جاده دزپارت در چهارمحال و بختیاری با استفاده از شواهد باستان‌شناسی و متون تاریخی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

محسن بهرامی نیا؛ علیرضا خسروزاده؛ حسن آتش آب پرور


نگاهی به کاربرد اسنادی فرش در فرهنگ بختیاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

علی رنگچیان؛ محمود حاجی نصیری


بررسی تلفظ ضمیرهای انعکاسی در گویش بختیاری در چارچوب نظریۀ بهینگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

بشیر جم


بررسی بخشی از دستگاه واجیِ نظام ارتباطیِ بختیاری(تحلیل و تبیین همخوا‌ن‌ها)با رویکردِ زبانشناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

زهرا خسروی دستگردی؛ پیرعلی ناصری کریموند


بختیاری، هویت قومی در چشم انداز همزیستی ملی « نگاهی بر ابعاد حقوقی هویت گروهی بختیاری»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402


بررسی استفاده از استعاره جان‌بخشی به اشیا (تشخیص) در ضرب‌المثل‌های دزفولی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401

فرزانه سرلک؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ آزاده شریفی مقدم


کارآوا (کاردَنگ)های فرهنگ بختیاری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401

روح الله کریمی نورالدین‌وند کیارسی


تصویرسازی شخصیت‌های کودک و جوان در قصه‌های عامۀ رایج در فرهنگ بختیاری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401

علیرضا سلطانی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ سجاد نجفی بهزادی


جلوه‌های پایداری در اشعار بختیاری (با تأکید بر اشعار حماسی)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401

طوبی اورک؛ اسماعیل صادقی


بررسی عنصر مشبه به در کتاب موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401

معصومه قاسمی؛ حمید رضایی


«تجلی باورمندی به موجودات خیالی در ادبیات اقلیمی اقوام جنوب»

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401

مهری مساعد؛ فاطمه صادقی نقد علی علیا؛ مینا مساعد


نقش امید در آیین باران خواهی قوم بختیاری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401

حمید رضایی؛ زهرا میرعلایی؛ منیژه کاوه


تحلیل مشخصه‌های اجتماعی-اقتصادی عشایر استان چهار محال و بختیاری طی سه دهه 60، 70 و 80

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401

معصومه کی باندری ناشلیل؛ نبی الله یارعلی؛ حجت الله خدری غریب وند؛ عطاالله ابراهیمی؛ صالح کهیانی