دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازشناسی جاده دزپارت در چهارمحال و بختیاری با استفاده از شواهد باستان‌شناسی و متون تاریخی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

محسن بهرامی نیا؛ علیرضا خسروزاده؛ حسن آتش آب پرور


نگاهی به کاربرد اسنادی فرش در فرهنگ بختیاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

علی رنگچیان؛ محمود حاجی نصیری


بررسی تلفظ ضمیرهای انعکاسی در گویش بختیاری در چارچوب نظریۀ بهینگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

بشیر جم


بررسی بخشی از دستگاه واجیِ نظام ارتباطیِ بختیاری(تحلیل و تبیین همخوا‌ن‌ها)با رویکردِ زبانشناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

زهرا خسروی دستگردی؛ پیرعلی ناصری کریموند


بختیاری، هویت قومی در چشم انداز همزیستی ملی « نگاهی بر ابعاد حقوقی هویت گروهی بختیاری»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402