جلوه‌های پایداری در اشعار بختیاری (با تأکید بر اشعار حماسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

قوم بختیاری با تاریخ، فرهنگ و ادبیات خاص خود یکی از اقوام ایرانی در بخش زاگرس میانی است. ادبیات بختیاری، چون سایر اقوام ایران ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم این قوم داشته و برای شناخت باید با فرهنگ و تمدن این قوم آشنا شد. فرهنگ و آداب و رسوم قوم بختیاری نمودی آشکار در اشعار شاعران این قوم دارد. در شعر شاعران همواره نشان از صداقت، صمیمیت، مهمان‌نوازی، عشق، جنگ‌ها و فداکاری‌های مردمان بختیاری است.

روش تحقیق: این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی است. گام نخست جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای وتهیه منابع اصیل و قابل اعتماد با موضوع اشعار حماسی بختیاری است. گام دوم به مصاحبه با برخی از شاعران و نویسندگان بختیاری پرداخته شد و سپس در گام سوم با تحقیق در مجلات، مقالات، سایت‌ها و وبلاگ‌های اینترنتی به جمع‌آوری اشعار بختیاری مبادرت ورزید. در پایان به طبقه‌بندی مطالب جمع‌آوری شده پرداخته و نقد و داوری مطالب گردآوری شده توسط محقق انجام شد.

نتیجه: با مطالعه اشعار بختیاری می‌توان نگرش، باورها و ارزشهای این قوم را به تصویر کشید. اغلب شاعران بختیاری زمان معاصر در تمام اشعارشان از آداب، رسوم و فرهنگ عامه استفاده کرده‌اند. آداب و آیین‌هایی قوم بختیاری جهت یادآوری برای نسل آینده و جوانانی است که با فرهنگ و آداب و رسوم کهن سرزمین‌شان بیگانه هستند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1401