بررسی عنصر مشبه به در کتاب موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر / آموزش و پرورش

2 استاد.دانشگاه پیام نور شهرکرد

چکیده

بختیاری‌ها از اقوام ایرانی هستند که پیشینه‌ی کهنِ تاریخی و فرهنگی ریشه‌داریدارند و با نگاهی به تاریخ، فرهنگ و ادبیات مکتوب و شفاهی گسترده آن‌ها میتوان به خوبی از این واقعیت آگاه شد. با توجه به گستردگی حوزه‌ی فرهنگِ عامه‌ی بختیاری، اشعار و ترانه‌های آهنگین مردمی در نزد آنان همواره از جایگاه ویژه ‌و ممتازی برخوردار بوده است و گذشت زمان نتوانسته سبب فراموشی کلی این دل سروده‌ها و نغمه‌ها شود؛ چرا که این ترانه‌ها از درون زندگی مردم بختیاری جوشیده و با تاریخ، ادبیات و فرهنگ آن‌ها پیوندی ناگسستنی دارد.

ترانهها بخشی از ادبیات شفاهی جامعه ما را تشکیل میدهد، که آفریده ذهن مردم است؛ ادبیاتی که از میان مردم شکل گرفته، به کمال رسیده و مطابق با فرهنگ‌ها، اقوام، زبان‌ها و متناسب با شرایط اجتماعی، دگرگونی‌هایی را پذیرفته ودر عین حال دربردارنده ویژگی های خاصی است . از ویژگی های ترانه‌های عامیانه، سادگی بیان و روانی کلام است، به نحوی که برای درک آن نیازی به تأمل نیست و به آسانی قابل فهم است. شاید بتوان سادگی و کوتاهی ترانه را به نوعی با ارزش وقت در جامعه روستایی مربوط دانست … و البته واقع‌گرایی را نیز از ویژگیهای ترانه‌های عامیانه، باید دانست.

تشبیه، به عنوان یکی از صورت‏های‏ خیال‏انگیز، در خلق تصاویر صرفاً زیبا در ادب فارسی فراوان به کار رفته است، درمقاله‌ی حاضر کارکردهای تشبیه و انواع آن را در کتاب موادی برای مطالعه گویش بختیاری مورد بررسی و تحلیل قرارداده، بسامد هر نوع را مشخص کرده‌ایم.کلید واژه: تشبیه، صور خیال،گویش بختیاری،فرهنگ عامه،ترانه های بختیاری،

کلیدواژه‌ها