درباره نشریه

پژوهشنامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی از استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت می کند یافته‌ها و دستاوردهای جدیدِ خود در حوزۀ ادبیات، فرهنگ، زبان شناسی و تاریخ (بختیاری و اقوام ایرانی) را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارند تا فضایی برای پژوهشگران علاقمند به مطالعات قومی در ایران فراهم آورده و راهبردهای مناسبی به­ ویژه برای فهم و حل مسائل اجتماعی مربوط به گروه‌های قومی ارائه کند.