دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402 (بهار و تابستان 1401) 
تحلیل مشخصه‌های اجتماعی-اقتصادی عشایر استان چهار محال و بختیاری طی سه دهه 60، 70 و 80

معصومه کی باندری ناشلیل؛ نبی الله یارعلی؛ حجت الله خدری غریب وند؛ عطاالله ابراهیمی؛ صالح کهیانی


بررسی زنان کنشگر و کنش‌پذیر در داستان ابومسلم نامه

نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار؛ گلنار نعیمی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401